Kinogramy

Co je to kinogram? Kinogram je série snímků téhož objektu, exponovaných krátce za sebou. Umožňuje zachytit jednotlivé, okem nepostřehnutelné fáze pohybu. Používá se například ve sportu (postupný rozklad sportovních úkonů sloužící k rozboru a zlepšení pohybové koordinace) a ve vědě.

Kinogramy jednotlivých svěřenců:

Aktualizace: 24.03.2008 — 10:25:24