Velká cena Olomouce a Pohár Fr. Dvořáka, Olympic Hopes – Olomouc, 8.5.2005