KP ve vícebojích – Olomouc, 8. – 9.10.2005

30 fotek